Loxone diaľkový odpočet energií

Získavanie hodnotných dát v reálnom čase

AGON Loone Gold
Loxone aplikácia
0
Realizovaných PROJEKTOV
0
Nainštalovaných ZARIADENÍ

Najčastejšie problémy fyzického zberu dát

  • fyzický zber dát z jednotlivých meradiel (vodomer, elektromer, plynomer)
  • zbytočné plytvanie času pracovníkov pri zbere údajov
  • niekoľkokrát denne musí pracovník zaznačiť nameranú hodnotu (meranie teploty v chladničkách a v mrazničkách)
  • zbytočné náklady na dopravu na miesto zberu dát

Proaktívne monitorovanie

Analýza vlastností prostredia v reálnom čase

Výhody riešenia LOXONE

  • automatizovaný zber dát v reálnom čase (napr. každú hodinu)
  • zefektívňovanie jednotlivých pracovných procesov
  • vyselektovanie zariadení s najväčšou spotrebou
  • okamžité vyhodnotenie a analyzovanie nameraných dát
  • zníženie nákladov za energie

LOXONE smart metering

1. Miniserver

Miniserver pre vyhodnocovanie meraných veličín

Loxone miniserver

2. Loxone elektromer

Pre pripojenie elektrickej sústavy k Miniserveru na spoľahlivý transport dát

3. Aplikačná platforma

Aplikácia pre vizualizáciu dát, sledovanie stanovených medzných hodnôt, zasielanie alarmov a notifikácií, export dát pre reporty

Chcete online zber dát z rôznych meračov?

0
Realizovaných PROJEKTOV
0
Nainštalovaných ZARIADENÍ